Entries by SiS, consultoria acústica sl

La incertesa en el mesurament de nivells de pressió sonora a distància de la font (Llei 16/2002, de 28 de juny).

INTRODUCCIÓ Com es gestiona la variabilitat en els nivells d’immissió sonora a distància en aplicació de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica? NO ES CONTEMPLA, ÉS MÉS SENZILL IGNORAR-LA I AIXÍ ES FA. La resposta de l’Administració (en veu baixa i davant de preguntes tan impertinents) és: el […]

I Congrés d’Acústica de Catalunya. Repte “Importància de la incertesa en les mesures acústiques”

Repte 13. Importància de la incertesa en les mesures acústiques. En aquesta entrada del blog hi farem un breu resum del que es va dir i tractar en el I Congrés d’Acústica de Catalunya. Aquest resum està motivat per l’especial rellevància que hem donat al tema des de l’Associació i que, possiblement, és la primera vegada que es tracta la importància de la incertesa públicament amb un abast tan ampli a Catalunya.