Disposem de recursos apropiats per la realització dels nostres projectes

La nostra instrumentació

Invertir en les nostres eines de treball ha estat una prioritat des dels nostres inicis

Sempre hem considerat que per donar un servei veritablement professional cal disposar de la instrumentació i programari adequats.

Els nostres proveïdors tecnològics són els fabricants de referència del sector: Brüel & Kjaer, Acoustics Engineering, Endevco, Cesva, entre altres.

Disposem de sonòmetres integradors i analitzadors B&K tipus 2260, 2250, 2270 i 2143 amb els programaris i accessoris més adequats per a cada tasca. Calibradors sonors i de vibracions B&K tipus 4220, 4230 i 4294. Les fonts sonores per a la realització d’assajos de nivells de potència i arquitectònics: omnidireccional, direccional, de referència i màquina de soroll d’impacte. Micròfons, preamplificadors, sonda d’intensitat i acceleròmetres. Estacions meteorològiques.

La instrumentació és verificada i calibrada segons els requeriments metrològics legals i conforme a la norma ISO 17025 Conformity assessment. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

En la nostra aposta per la qualitat no ens podem quedar enrere, renovem i complementem constantment la instrumentació per millorar el servei que oferim.

Els programes de càlcul i anàlisi són imprescindibles per l’enginyer/consultor

El nostre software d’anàlisis

Cal preveure l’eficàcia de les solucions projectades prèviament a la seva execució i amb tal finalitat disposem de:

Programa d’anàlisis i avaluació de soroll ambiental: Brüel & Kjaer, 7815 Noise Explorer, 7820 Evaluator

Programa d’anàlisi i avaluació d’aïllament acústic i temps de reverberació dels recintes: Brüel & Kjaer, 7830 Qualifier

Programa de mesurament de paràmetres acústics de recintes: Brüel & Kjaer, 7814 Dirac

Programa de predicció i disseny de recintes: CATT-Acoustic i TUCT

Programa de predicció de nivells sonors: Brüel & Kjaer, 7810- A Predictor Plus

Programa d’anàlisi sonor: DR-Jordan Design, WinAudioMLS PRO EX

Programa de càlcul de l’aïllament acústic en edificis segons norma EN 12354, parts 1,2,3,4 i 6: Sound of Numbers, SONarchitect ISO

Programa de predicció de l’aïllament acústic de solucions constructives: Marshall Day Acoustics, INSUL

Programa de càlcul de la potència sonora: Brüel & Kjaer, 7816 Acoustic Determinator