Entrades

El mesurament de nivells sonors de molt baix nivell (immissió interior)

Quan mesurem nivells sonors baixos, al nivell de soroll residual s’hi suma el soroll elèctric i el soroll tèrmic del sonòmetre i no importa què prové de cadascuna de les parts. L’únic que pretenem és substreure’l del nivell degut a la font per aproximar-nos al valor que es podria mesurar en condicions ideals (sense influència de la instrumentació i amb un nivell de soroll residual molt inferior al de la font). Prescindir de la correcció incrementa innecessàriament la incertesa del mesurament. Si, a més, en l’expressió del resultat no hi hem d’incloure la incertesa quan afecta la conformitat tot plegat grinyola.