T’expliquem quin és el nostre paper?

– Quin és el paper del consultor acústic?

Per a arquitectes i projectistes:

El consultor acústic té el coneixement, formació i experiència necessaris per determinar quines són les solucions òptimes en cada cas per obtenir els requeriments acordats (ja sigui per solucions d’aïllament/condicionament acústic com per control del soroll). El consultor acústic també disposa de la instrumentació de mesurament i els programes de càlcul i predicció adequats.

Una hora o dues impartides amb un enginyer acústic durant l’etapa inicial de definició del projecte, pot comportar un estalvi important d’hores en la realització de disseny d’esquemes i de detalls, ja que el consultor pot preveure problemes potencials abans que s’hagi invertit massa temps en el disseny d’un projecte.

En funció de les necessitats del client o de l’ús que es vulgui fer de la instal•lació, el consultor ofereix unes línies-guia d’ajut durant l’etapa inicial, per poder guiar al tècnic projectista en la fase de definició de projecte.

Com més aviat el consultor acústic s’impliqui en el projecte, major serà la garantia d’obtenir uns bons resultats finals.

Per al client/promotor:

Hi ha dues situacions en què el consultor treballa amb el promotor o client titular de la instal•lació o de l’edificació:

a) Quan el disseny acústic no està inclòs en el projecte inicial o en el conjunt disseny/construcció de la nova instal•lació i el propietari el contracta directament per definir les solucions.
b) En situacions de renovació, quan la construcció ja ha començat a pujar, o quan hi ha aparents problemes acústics i l’obra ja està en mans del propietari.

El consultor acústic (contractat pel propietari) vetlla pels interessos del propietari en les decisions amb l’equip de treball. Hi ha un seguiment en tot el progrés del disseny, redefinint solucions a on hi hagi una degradació de les finalitats acústiques de l’entorn per al propietari, facilita informació de dissenys a l’equip de treball per ajudar-los a aconseguir les condicions acústiques més favorables.

En obres de renovació, el consultor identifica l’extensió i l’abast de les deficiències acústiques mitjançant mesuraments i/o càlculs per a proporcionar recomanacions per alterar, afegir o renovar les deficiències correctament.

És absolutament imprescindible que el consultor no tingui cap tipus d’afiliació amb venedors de productes acústics.

– La metodologia de SiS, consultoria acústica

El primer pas és contactar amb nosaltres, ja sigui per telèfon, fax o correu electrònic per descriure’ns quin és el tipus de treball que es requereix, ja sigui per fer tasques de remodelació quan hi ha problemes existents o quan en un nou projecte hi ha requeriments d’acústica o de disseny de control de soroll. Una vegada tinguem el coneixement de quin és l’abast de la feina requerida us prepararem una proposta que contindrà els següents apartats:

  • Idea general i valoració de l’abast de totes les tasques involucrades.

  • Descripció amb detall dels serveis que proporcionem.

  • Explicació i concreció amb el client dels serveis.

  • Pressupost dels nostres honoraris, condicions i terminis de pagament.