Avís Legal

Segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), aquest avís conté els termes i condicions sota les que SiS consultoria acústica, sl ofereix la informació, productes i serveis continguts al seu lloc web http://www.sisconsultoria.com als usuaris del mateix.
A l’accedir a http://www.sisconsultoria.com, l’usuari accepta els següents termes i condicions. Si vosté com a usuari no acceptés o no estigués d’acord amb tots ells, hauria d’abandonar aquestes pàgines.
A continuació s’indiquen les dades d’informació en general d’aquest lloc web:

SiS, consultoria acústica S.L.
Pont Major, 105-17.007 – GIRONA
Telf 00 34 972 226 659
Correu electrònic: info@sisconsultoria.com
Inscripció en el registre mercantil de Girona, Tom 1377, Llibre 0, Foli 56, Secció 8, Full GI 23064, Inscripció 2.
N.I.F: B 17585027

1. L’objecte

L’objecte de http://www.sisconsultoria.com és donar a conèixer els productes i serveis de SiS, consultoria acústica, sl amb continguts informatius dirigits a professionals, consumidors, clients i usuaris en general, essent un canal tecnològic de comunicació entre l’empresa, professionals i particulars.

2. Protecció de dades personals

D’acord al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem de que les dades de caràcter personal que sol•licitem als nostres usuaris a través de diversos formularis podran ser incloses en fitxers informàtics , el titular dels quals és SiS, consultoria acústica sl, amb la finalitat de mantenir i gestionar els serveis en el seu cas contractats per l’usuari, així com informar-los de les activitats, productes i serveis oferts per o a través del lloc web i de la pròpia empresa .

Els usuaris podran exercir el seu dret d’accés accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant sol•licitud escrita, datada i signada, amb indicació del seu nom, cognoms, domicili i fotocòpia del DNI, que hauran d’adreçar a la direcció o correu electrònic que apareixen a l’avís.
Les dades personals recollides no seran en cap cas cedides a tercers, ni fetes públiques, excepte en els supòsits en què els propis usuaris siguin els que, amb finalitat promocional, els publiquin per procediments en línia o sol•licitin la publicació de manera expressa.
SiS, consultoria acústica sl manté les seves instal•lacions, sistemes i arxius en les degudes condicions per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3. Exactitud de la informació

SiS, consultoria acústica sl no garanteix que la informació continguda en el lloc web sigui exacta, vigent o completa. Tota la informació ha estat aportada amb la màxima fidelitat.
Les informacions i continguts existents poden ser modificats o retirats sense avís previ. Igualment podran realitzar-se millores o modificacions en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats pel seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

4. Propietat intel·lectual

El contingut d’aquest lloc web (incloent textos, imatges, dissenys, estructura, combinacions de colors, logotips, animacions, fitxers d’àudio i vídeo, etc.) està protegit per les lleis de propietat intel•lectual.
Queda prohibida la seva reproducció (excepte per a ús privat de l’usuari), distribució, comunicació pública i transformació sense la prèvia autorització expressa de SiS, consultoria acústica sl mitjançant una sol•licitud a l’adreça info@sisconsultoria.com.

5. Hipertextos i enllaços amb altres llocs o pàgines

El lloc web conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers, els continguts dels quals SiS, consultoria acústica sl, malgrat els controls periòdics que realitza, no pot controlar en tot moment. La connexió de l’usuari des del nostre lloc web a altres llocs de la xarxa aliens a nostra organització es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat del navegant. Assumint que aquestes connexions no són una prolongació de la nostra pàgina i que no compartim els punts de vista en elles expressats ni tenim cap relació amb els serveis proporcionats per les mateixes.

6. Exempció de responsabilitat

El lloc web no es fa responsable de cap dany o pèrdua, sigui directa o indirectament, casual o conseqüencial, causada per l’accés o per l’ús del mateix, de les informacions contingudes, dels productes o serveis oferts i/o les opinions expressades. Així com dels de tercers o de qualsevol connexió realitzada a altres llocs des d’aquest.
SiS, consultoria acústica sl no es fa responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que puguin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador, ni es responsabilitza o garanteix, de manera implícita o explícita, que l’accés sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.