Us presentem el nostre equip

Francesc Sampedro i Noya

Francesc Sampedro i Noya

Cap d’enginyeria

,
- Enginyer Tècnic en Telecomunicació en l’especialitat de So i Imatge (URL)
- Master en Direcció i Administració d’Empreses MBA (UdG)
- Membre de la Sociedad Española de Acústica (SEA) i de l’Associació Europea d’Acústica (EAA)

European Acoustics Association

Sociedad Española de Acústica

COETTC

“No hi ha cap projecte prou petit o prou gran com per prendre-se’l amb frivolitat. Dedicar temps a pensar en les millors solucions comporta un estalvi important en l’execució d’aquestes.

Des dels nostres inicis hem realitzat els projectes amb un grau de definició i detall molt important que en permeti l’execució sense dubtes i minimitzant la possibilitat de cometre errors, els plànols i detalls han estat la nostra obsessió.”  

Jordi Servosa i Roca

Jordi Servosa i Roca

Cap de laboratori

,
- Enginyer Tècnic en Telecomunicació en l’especialitat de So i Imatge (URL)
- Membre de l’Acoustical Society of America (ASA)

Acoustical Society of America

COETTC

“Implementar i mantenir una acreditació sota ISO 17025 exigeix ser molt metòdic i vetllar de forma constant per la qualitat dels assajos. Per nosaltres, però, és tant o més important que el client entengui els resultats i atendre’l en la seva interpretació i que aquests puguin ser útils per tots els agents que n’han de fer ús.

La visió de tants anys d’enginyers projectistes ens obliga a facilitar la totalitat de les dades i a proporcionar informació útil per evitar redundàncies en la gestió de la contaminació acústica.”

 Roger Vives i Bages

Roger Vives i Bages

Responsable de qualitat i enginyer especialista instal•lacions

,
- Enginyer Tècnic Industrial en l’especialitat d’Electrònica Industrial (UdG)

CETIG

“Sóc el responsable de soroll d’instal·lacions d’HVAC entre altres. El correcte dimensionat és bàsic per la qualitat acústica dels espais interiors i per no sobrepassar els valors límit a l’exterior.

L’experiència adquirida en el control del soroll ens permet dissenyar i adoptar les solucions més adequades en cada cas particular, vetllant pel bon funcionament de les instal·lacions i la satisfacció dels clients.”

Manu Sampedro i Noya

Manu Sampedro i Noya

Responsable de sistemes de reforç electroacústic

,
- Tècnic de so per l’Escola Superior de Comunicació, Imatge i So (CEV).
- Màster de producció i gestió d’espectacles (UdB).
- Operador de Smaart (EAW Smaart).
- Enginyeria de sistemes (Meyer Sound).

CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido

Audio Engineering Society

Meyer Sound

“El disseny d’equips de reforç és una tasca complexa i que cal adequar a les necessitats i possibilitats de cada client. Realitzar els ajustos adequats de les instal·lacions repercutirà en la durabilitat dels equips i en no crear molèsties en les activitats amb veïns propers quan el control dels nivells d’emissió és  necessari.

La col·laboració amb el laboratori ens permet optimitzar el rendiment dels equips minimitzant les possibles molèsties i anant més enllà de la limitació dels nivells d’emissió.”

Joan Soler Turró

Joan Soler Turró

Responsable de delineació i de creació de models predictius


- Llicenciat en Arquitectura Superior per l’Escola Tècnica d’Arquitectura de Reus (URV).
- Diplomat en Arquitectura Tècnica per l’Escola Politècnica Superior de Girona (UdG).

Responsable de la realització de plànols, detalls i modelats 3D. La representació gràfica ens servirà per a descriure el projecte i definir les solucions adoptades.

El dibuix tant en 2D com en 3D dels projectes requereix ser acurat per a la realització de models predictius fiables i per explicar les propostes de manera precisa.