Silence is Sexy    Einstürzende Neubauten

nosaltres
SERVEIS
Camps d’Actuació
Capacitat tècnica

Oferim un servei molt personalitzat i de qualitat assessorant-vos en edificació residencial, de pública concurrència i en el compliment de la normativa de protecció contra la contaminació acústica

Quins són els nostres camps d’actuació/acció?

Acústica arquitectònica

Calculem i dissenyem les solucions constructives òptimes que s’han d’executar en edificis residencials, de pública concurrència i sorollosos per a complir els valors límits i les normatives sectorials específiques.

Calculem i dissenyem les solucions òptimes de condicionament acústic que s’han d’aplicar en locals comercials i d’oci, activitats de restauració, sales d’espectacles, aules… per obtenir el temps de reverberació adequat, que garanteixi la intel·ligibilitat de la paraula i la sensació d’harmonia i confort acústic.

Acústica ambiental

Realitzem informes i peritatges dels nivells d’immissió en l’ambient interior i exterior degut al funcionament d’activitats, instal·lacions, infraestructures, etc..

Definim les mesures correctores per a poder complir amb els valors límit exigibles.

Laboratori d’assajos “in situ”

Disposem d’un laboratori per realitzar assajos in situ, implementat segons la norma UNE-EN ISO 17025, per determinar l’aïllament al soroll aeri entre recintes, aïllament al soroll d’impactes, temps de reverberació i acústica ambiental. Realitzem assajos de potència acústica i vibracions de maquinaria.

Control de soroll

Calculem i dissenyem les solucions adequades per l’aïllament a soroll i vibracions dels equipaments, les instal·lacions i maquinàries en edificis residencials, comercials, industrials o de serveis.

Intensitat sonora

Som una de les poques enginyeries que disposem d’instrumentació i coneixement en intensitat sonora. Les tècniques basades en el mesurament de la intensitat sonora representen una revolució en l’enginyeria de control del soroll respecte els tradicionals mesuraments de pressió sonora.

Ens és possible determinar el nivell de potència sonora in situ sense utilitzar sales anecoiques o reverberants i haver de desplaçar maquinaria a instal·lacions d’aquest tipus.

Reforç electroacústic

Dissenyem els sistemes de so per a instal·lacions d’interiors i exteriors amb requeriments elevats. Equipament de sales de concert, teatres, recintes polivalents, pavellons esportius, etc.