Aula B de la Casa de Cultura
(Girona)

Condicionament acústic de l’aula anomenada B del centre cultural Casa de Cultura de Girona, projecte realitzat l’any 2014.

El recinte és una aula utilitzada principalment per a ús docent i també per actes diversos,  amb una capacitat de 90 persones. La sala és de planta rectangular, amb dues voltes per aresta i amb una alçada important, pel que el volum és molt gran i el temps de reverberació elevat.

Es dissenyen les solucions de condicionament acústic mitjançant una modelització en 3D del recinte, prioritzant la utilització de la sala per actes que requereixin una intel·ligibilitat de la paraula elevada i preferentment sense ús de reforç electroacústic. Amb l’objectiu de preservar l’arquitectura singular del recinte s’instal·len illes acústiques corbes de panells de fusta perforats i suspeses mitjançant tensors d’acer.