Sala Municipal Polivalent
(L’Escala)

Condicionament acústic d’un Pavelló Polivalent situat entre els carrers Santiago Rusiñol i Garrotxa de L’Escala, projecte realitzat l’any 2014.

El recinte està concebut per cobrir diversos actes, des de Mercats i Fires de Mostres, esdeveniments esportius i culturals, concerts, balls, actes festius, etc.

Es dissenyen les solucions de condicionament acústic mitjançant una modelització en 3D del recinte, amb l’objectiu d’obtenir un temps de reverberació suficientment baix com per permetre un confort acústic adequat durant les activitats, tenint en compte que es tracta d’un recinte de gran volum destinat a realitzar actes i activitats de diversa naturalesa, i essent les fonts de soroll molt variables.