Auditori Josep Viader de la Casa
(Cultura de Girona)

Condicionament acústic de l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona, projecte realitzat l’any 2013.

El recinte és una antiga capella que s’utilitza com a auditori, amb sostres de voltes i cúpules i que presenta un elevat temps de reverberació. L’auditori té instal·lat un orgue que és utilitzat per a concerts i docència, utilitzant-se també la sala per a la realització de concerts de música de cambra i conferències, pel que es requeriran diferents condicions de reverberació per obtenir una bona sonoritat en cadascun dels usos.

Es dissenyen les solucions de condicionament acústic mitjançant una modelització en 3D del recinte i tenint en compte els diferents usos, pel que s’aplica la instal·lació d’elements d’absorció variable per obtenir les condicions de reverberació idònies en funció de l’acte que es desenvolupi.