Centre cívic i cultural La Sitja
(Fornells de la Selva)

Aïllament i condicionament acústic del centre cultural La Sitja situat a Fornells de la Selva (El Gironès), projecte realitzat l’any 2006.

En aquest projecte de rehabilitació d’unes antigues sitges en centre cultural per part de l’arquitecte JOAN PADROSA vam intervenir en l’aïllament i condicionament acústic dels diversos espais amb requeriments específics. El centre compta amb un ampli hall per a recepcions, presentacions o activitats lúdiques variades, la sala d’exposicions, les aules de música, la cuina i sales polivalents experimentals, la biblioteca i el teatre municipal. El recinte amb un nivell d’exigència acústica més elevat és el teatre.