Pavelló Firal
(La Bisbal d’Empordà)

Projecte de condicionament acústic del Pavelló Firal de La Bisbal d’Empordà, projecte realitzat l’any 2000.

Es tracta d’un recinte polivalent concebut per cobrir diversos actes, des de Fires de Mostres, esdeveniments esportius i culturals, concerts, balls, actes festius, etc.

El recinte presenta deficiències acústiques, sobretot pel que fa al temps de reverberació que és molt elevat. Es dissenyen les solucions de condicionament acústic mitjançant una modelització en 3D del recinte, amb l’objectiu d’obtenir un temps de reverberació suficientment baix per permetre un confort acústic adequat durant les activitats, assegurar una correcta intel.ligibilitat de la paraula amb i sense sistemes de reforç electroacústic, i assegurar, en el cas de què hi hagi un equip de megafonia, una distribució correcta del senyal, amb un nivell suficient i sense coloracions.

Es col·loquen baffles d’absorció acústica penjats de l’estructura de la coberta de la nau, amb el que s’obté uns resultats satisfactoris.

Les fotografies són cortesia de l’empresa constructora Burgos-Gasull, sl.