Cinemes Ocine al centre comercial Altrium
(Sant Celoni)

Projecte d’aïllament acústic i condicionament de les cinemes Ocine al centre comercial Altrium de Sant Celoni. El cinema té cinc sales de projeccions a la planta primera del centre comercial i es defineixen les solucions per aconseguir un aïllament elevat de façana i coberta, entre sales, un nivell sonor a l’interior dels recintes degut a les instal·lacions inferior a NC-30 i un temps de reverberació inferior a 0,5 segons. La coberta i façana del centre és lleugera amb panells sandvitx i cal aplicar solucions per desacoblar estructuralment les estructures de les grades del forjat de l’edifici.

Aquest projecte va ser realitzat l’any 2007 i executat el 2009.