Burger King
(Igualada)

Projecte d’aïllament i condicionament acústic i control del soroll de la maquinària del restaurant Burger King d’Igualada (Anoia), projecte realitzat i executat l’any 2014.

Es projecten  les solucions d’aïllament acústic per complir els requisits d’aïllament exigibles per ordenança municipal i les solucions de condicionament acústic  per complir els requisits de temps de reverberació del document DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació.