Església de Santa Maria dels Turers
(Banyoles)

El projecte de rehabilitació i ampliació de l’església de Santa Maria dels Turers respon a la necessitat de disposar d’una nova capella de dimensions reduïdes per a les funcions litúrgiques diàries. L’arquitecte Xavier Masgrau i Dotras va incidir molt en la necessitat de què l’espai resolgués de forma discreta aspectes específics com la il·luminació, la climatització i l’acústica.
Nosaltres ens vàrem marcar com a objectiu addicional de disseny que la intel·ligibilitat fós bona sense la utilització d’equip de reforç electroacústic i per un esforç vocal normal de l’orador i alhora sense reduir excessivament el temps de reverberació de la capella. Aquest projecte és de l’any 2008.

Aquesta obra va merèixer una menció especial d’arquitectura dins els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.
Les fotografies són cortesia de Narcís Reverendo.