Hotel Molí del Mig
(Torroella de Montgrí)

Aquest projecte d’aïllament i condicionament acústic de diversos recintes de l’Hotel Molí del Mig va ser redactat l’any 2004 col·laborant amb l’arquitecte Josep Maria Deulofeu Vilarnau. L’hotel està situat al bell mig de la plana agrícola i de regadiu del Baix Empordà molt a prop del nucli urbà de Torroella de Montgrí. L’edifici principal del Molí del Mig és dels segles XV i XVI i es tractava de la rehabilització d’un edifici molt singular com a hotel de vint habitacions. Aquesta rehabilitació va ser finalista dins de l’apartat d’equipaments dels 10è Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2006 de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Al tractar-se d’un hotel de quatre estrelles es varen executar solucions constructives d’aïllament acústic per obtenir un aïllament molt superior al normatiu (NBE-CA-88) i aconseguir un aïllament mínim de, DnTA, 55 dBA. També es varen considerar les solucions singulars de les habitacions del edificis exteriors al principal que incorporaven murs mòbils i altres requeriments acústics.

Al disposar la sala principal de grada retràctil i ser un espai on realitzar des d’obres de teatre, concerts a sopars populars es va incidir, entre d’altres, en la durabilitat de les solucions. A efectes de la polivalència es va estimar convenient un temps de reverberació mig de l’ordre d’un segon.

Posteriorment, l’any 2006 es varen assajar els resultats obtinguts. L’aïllament promitjat de les sis solucions verticals separadores entre habitacions assajat va ser de 57 dBA (DnTA) i de les quatre solucions horitzontals de 60 dBA (DnTA).