Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat)

El projecte d’aïllament i condicionament acústic de l’Ateneu Torrellenc va ser redactat l’any 2006 a petició de la Direcció de Serveis Tècnics, Projectes i Obres de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Va ser un privilegi col·laborar amb l’arquitecte Isidre Santacreu del qual són cortesia la majoria de fotografies i els croquis i dibuixos adjuntats. L’Ateneu compta amb un espai polivalent amb una grada retràctil i un aforament d’unes 150 persones i altres sales polivalents per a ús d’entitats.

Al disposar la sala principal de grada retràctil i ser un espai on realitzar des d’obres de teatre, concerts a sopars populars es va incidir, entre d’altres, en la durabilitat de les solucions. A efectes de la polivalència es va estimar convenient un temps de reverberació mig de l’ordre d’un segon.