Entries by Jordi Servosa

El mesurament de nivells sonors de molt baix nivell (immissió interior)

Quan mesurem nivells sonors baixos, al nivell de soroll residual s’hi suma el soroll elèctric i el soroll tèrmic del sonòmetre i no importa què prové de cadascuna de les parts. L’únic que pretenem és substreure’l del nivell degut a la font per aproximar-nos al valor que es podria mesurar en condicions ideals (sense influència de la instrumentació i amb un nivell de soroll residual molt inferior al de la font). Prescindir de la correcció incrementa innecessàriament la incertesa del mesurament. Si, a més, en l’expressió del resultat no hi hem d’incloure la incertesa quan afecta la conformitat tot plegat grinyola.

L’acústica a les aules (introducció)

L’acústica de les aules: alarmisme o qüestió d’estat? Vist des de l’estat espanyol, i Catalunya no és una excepció, segur que es considera una font d’alarmisme innecessari. Vist des dels Estats Units (i molts altres països avançats i socialment responsables) ha esdevingut una qüestió d’estat amb un desplegament normatiu notable.