Entries by Jordi Servosa

La construcció amb CLT i l’acústica

Aquest article del blog és una introducció al que ens espera amb l’entrada del CLT, i en general de qualsevol sistema constructiu lleuger, en relació amb l’acústica dels edificis i el confort i funcionalitat. És una visió generalista de la problemàtica previsible i anirem recollint en articles successius la nostra experiència i les línies d’estudi […]

El Pont Major

Aquesta entrada al blog no té res a veure amb l’acústica. L’única relació és amb l’emplaçament físic de les nostres oficines, al carrer del Pont Major de Girona. Ara ja fa una colla d’anys que ens vàrem traslladar des del centre de Girona (Bonastruc de Porta) a aquest barri de la perifèria. Principalment per disposar […]

El mesurament de nivells sonors de molt baix nivell (immissió interior)

Quan mesurem nivells sonors baixos, al nivell de soroll residual s’hi suma el soroll elèctric i el soroll tèrmic del sonòmetre i no importa què prové de cadascuna de les parts. L’únic que pretenem és substreure’l del nivell degut a la font per aproximar-nos al valor que es podria mesurar en condicions ideals (sense influència de la instrumentació i amb un nivell de soroll residual molt inferior al de la font). Prescindir de la correcció incrementa innecessàriament la incertesa del mesurament. Si, a més, en l’expressió del resultat no hi hem d’incloure la incertesa quan afecta la conformitat tot plegat grinyola.

L’acústica a les aules (introducció)

L’acústica de les aules: alarmisme o qüestió d’estat? Vist des de l’estat espanyol, i Catalunya no és una excepció, segur que es considera una font d’alarmisme innecessari. Vist des dels Estats Units (i molts altres països avançats i socialment responsables) ha esdevingut una qüestió d’estat amb un desplegament normatiu notable.