Una altra proposta de lectura

Uncertainty in Acoustics. Measurement, Prediction and Assessment.

Un llibre editat per Robert Peters i publicat pòstumament el 2020 per Taylor & Francis Group. El preu com el de tots els llibres tècnics: uns 40 € en format electrònic i uns 160 € en paper.

Són prop de 500 planes on l’únic tema és la incertesa en acústica, 14 capítols de diversos autors i que van des dels conceptes generals i bàsics a la incertesa deguda a la instrumentació, als mesuraments de nivell sonor ambiental, paràmetres acústics de recintes, l’aïllament acústic in situ, els nivells d’exposició sonora en el treball, en els càlculs predictius, en l’avaluació dels efectes, etc.

La veritat és que una vegada realitzada una lectura ràpida dels capítols de més interès i més detallada d’algun d’ells no hi ha gaire més contingut que el que es pot trobar de forma més dispersa en múltiples articles i treballs. Cert és que hi ha alguns capítols especialment interessants ja que de forma habitual la incertesa és un concepte que en queda exclosa i com per exemple el de processos d’avaluació del soroll i els seus efectes sobre la població. On la incertesa cal que sigui valorada des d’un punt de vista més qualitatiu que quantitatiu tot i la relació indivisible dels dos conceptes.

El llibre és molt interessant com a introducció a la incertesa i amb possibilitats d’aprofundir-hi però amb encara moltes zones d’ombra i per estudiar en més detall. No us resoldrà alguns dels dubtes que tingueu.

Això sí, si el vostre mercat laboral és Catalunya i us interessa dedicar el temps a menesters productius no perdeu el temps en aquesta lectura. El coneixement no necessita gaire lloc, diuen, però el temps per adquirir-lo si que cal. Encara estem molt lluny de què l’administració ens capaciti per gestionar el dubte a l’hora de prendre decisions i que ens calgui i exigeixi fer les coses ben fetes. De moment només ens cal coneixement del tema per justificar a un auditor que seguim una norma de qualitat (en el cas de les EC-PCA), en cap cas per valorar la qualitat de la feina i el compliment dels valors límit. Per si de cas, i per què tot arribarà, us recomanem del tot la lectura d’aquest llibre que simplifica i molt la cerca d’informació molt inconnexa sobre el tema.