Tagliatella

Nou restaurant La Tagliatella a Girona

L’any 2016 realitzem el projecte per la legalització de l’activitat d’un nou restaurant La Tagliatella situat a la planta baixa d’un edifici històric (s. XIV) de l’emblemàtic carrer Ciutadans, al cor del Barri Vell de Girona.

En el projecte d’activitats es defineixen les solucions d’aïllament i condicionament acústic dels diferents recintes del restaurant en funció del seu ús, així com les mesures correctores pel control de soroll de la maquinària i les instal·lacions. Es realitza la certificació final dels aïllaments acústics obtinguts respecte els habitatges adjacents, i dels nivells d’immissió sonora de la maquinària.

El projecte es realitzà per encàrrec de l’empresa promotora de l’activitat.