Restaurant König

(Barcelona)

Aquest restaurant König és el primer de l’empresa a la ciutat de Barcelona i a un carrer tan emblemàtic de la ciutat com la Rambla de Catalunya.

L’any 2013 es realitza l’estudi d’impacte acústic i  el projecte d’aïllament i condicionament acústic del König. La definició de solucions de condicionament acústic, singulars, va ser en col·laboració amb Cristina Massot de l’estudi Atres, arquitectura d’interiors.

Les fotografies són cortesia de König.