Casernes Park

(Girona)

La zona residencial Casernes Parc està situada als antics terrenys de les casernes militars de Girona, delimitats pels carrers Migdia, Emili Grahit i Universitat de Montpeller i la carretera de Barcelona.

Al Parc del Migdia, 38.110 m² de zona enjardinada i 6.300 m² de llac acullen 450 habitatges d’alt standing amb una superfície total construïda de 84.140 m². L’any 2005 intervenim en el projecte arquitectònic de la fase U.P.4 del projecte i es determinen les solucions constructives a executar per aconseguir unes prestacions apropiades (aïllament a soroll aeri i nivell de soroll d’impacte) per uns habitatges d’alt standing.

En el moment de la redacció del projecte la norma vigent era la NBE-CA-88 amb unes exigències molt baixes i impròpies per edificacions residencials. El promotor conscient de què el compliment de la norma era insuficient per garantir el confort i la privacitat va optar per construir amb un nivell de qualitat molt més elevat.