PROJECTE D’AÏLLAMENT ACÚSTIC D’UN EDIFICI RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR AMB ESTRUCTURA DE FUSTA (CLT)

L’any 2018 els arquitectes Bet Capdeferro i Ramon Bosch (www.boschcapdeferro.com) ens permeten col·laborar en un projecte que en base al nostre coneixement és crític. Es tracta d’un edifici plurifamiliar de planta baixa més cinc i amb estructura de fusta de panells CLT.

Les experiències prèvies en edificis construïts sense criteris acústics ens demostren que hi ha una greu problemàtica associada a l’excitació estructural a baixa freqüència i per càrregues pesades. Els assajos realitzats ens mostren que en aquests casos el compliment del DB-HR no és un bon indicador de la no existència de molèsties pels usuaris.

Amb aquestes prevencions iniciem un projecte on tenim clar que l’objectiu no és complir el CTE sinó dissenyar solucions que minimitzin la problemàtica i des d’un gran desconeixement tècnic que no ha estat resolt fins avui dia.

Una vegada executat el projecte i després de llargues sessions d’assajos podem comprovar que molts dels aspectes que ens inquietaven han estat resolts satisfactòriament. L’aïllament a soroll d’impacte i a càrregues pesades (assajos amb pilota) és notablement bo i no pitjor que el de moltes estructures de formigó convencionals. L’aïllament al soroll aeri i d’impacte en el marge freqüencial normatiu compleix sobradament els requisits del DB-HR. Les instal·lacions crítiques, com l’ascensor, no generen nivells audibles en els habitatges potencialment més afectats i per tant amb solucions constructives lleugeres s’han aconseguit resultats millors que els de moltes edificacions convencionals. Aquests resultats satisfactoris són fruit de l’esforç dels arquitectes, els industrials i altres actors implicats i de solucionar problemes que en edificació convencional sovint no mereixen cap atenció especial.