Control de soroll

Estudis d’impacte acústic d’activitats d’oci i recreatives

Projecte de mesures correctores d’aïllament acústic i control del soroll d’un restaurant  anomentat La Cantinetta al municipi de Barcelona
Any: 2017

Projecte d’aïllament acústic i control del soroll per a la reforma d’una bar anomenat La Tasca al municipi de Girona
Any: 2017

Projecte d’aïllament acústic i control del soroll d’un local comercial destinat a sabateria anomenat Snipes al municipi de Valencia
Any: 2016

Projecte d’aïllament i control del soroll d’un local d’activitat de bar amb ambientació musical anomenat One al municipi de Girona
Any: 2016

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un local amb activitat de bar amb ambientació musical al municipi de Sabadell
Any: 2016

Estudi d’Impacte de les terrasses exteriors d’una activitat de celebracions d’event anomenada Casa del Mar al municipi de Sant Pere de Ribes
Any: 2016

Projecte de condicionament acústic del bar restaurant anomenat Ultramar al municipi de L’Escala
Any: 2016

Estudi de control del soroll degut a la presència d’ocupants a l’exterior d’activitats annexes al càmping Las Dunas al municipi de Sant Pere Pescador
Any: 2016

Projecte de condicionament acústic del bar restaurant anomenat Massa al municipi de Barcelona
Any: 2016

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll del bar-restaurant anomenat Tagliatella al municipi de Girona
Any: 2016

Estudi d’Impacte Acústic d’un local comercial destinat a sabateria anomenat Snipes al municipi de Barcelona
Any: 2016

Estudi d’Impacte Acústic de la terrassa exterior del restaurant anomenat Can Trona de Sant Pere Pescador
Any: 2016

Projecte de millores de les solucions d’aïllament acústic d’una activitat de bar musical anomenada Lola Cafè de Girona
Any: 2015

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll del bar-restaurant König La Font al municipi de Girona
Any: 2015

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament d’un local amb activitat de restaurant Burger King al municipi de Igualada
Any: 2015

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una activitat musical complementària del Camping Empordà al municipi de L’Estartit
Any: 2014

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una activitat de bar-restaurant amb terrassa exterior en espai privatiu i sala de festes anomenada Ginger al municipi de L’Estartit
Any: 2014

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament d’un local amb activitat de restaurant Burger King de Calella
Any: 2014

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una activitat musical complementària a l’ambient exterior del Camping Masnou dEmpuriabrava municipi de Castelló d’Empúries
Any: 2014

Estudi d’Impacte Acústic i projecte d’aïllament i control del soroll de la terrassa exterior del bar musical anomenat C-roack de Begur
Any: 2014

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll de la discoteca Passarel.la d’Empuriabrava municipi de Castelló d’Empúries
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic i projecte d’aïllament i control del soroll de la terrassa exterior en espai privatiu d’una activitat de bar-restaurant al municipi de Figueres
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic i projecte d’aïllament i control del soroll de la terrassa exterior en espai privatiu d’una activitat de bar anomenada 800 a Banyoles
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic del Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll del bar-restaurant König de la Rambla de Catalunya de Barcelona
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll de la discoteca Zsa Zsa de Platja d’Aro
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una activitat de bar-musical anomenat Gran Via de Girona
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic de la terrassa exterior en espai privatiu del bar Premium de Platja d’Aro
Any: 2012

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll de la discoteca Michigan de Platja d’Aro
Any: 2012

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’un espai polivalent anomenat Kulturale a Figueres
Any: 2012

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’un bar-musical al municipi de Platja d’Aro
Any: 2012

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat König a Girona
Any: 2012

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat Vanity a Girona
Any: 2011

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat El Doll de Girona
Any: 2011

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca al municipi de Girona
Any: 2011

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat König a Figueres
Any: 2010

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’un restaurant i bar-musical anomenat Costa Bellini al municipi de Platja d’Aro
Any: 2010

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat La Impremta a Girona
Any: 2010

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un cafè-concert anomenat Scarlett al municipi de Girona
Any: 2010

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una sala de ball al municipi de Calella
Any: 2009

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat König al municipi de Girona
Any: 2009

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca al municipi de Vulpellac
Any: 2009

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat Porta Bellini a Girona
Any: 2009

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-restaurant anomenat Jardins de la Mercè a Girona
Any: 2009

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat Lux al municipi d’Olot
Any: 2008

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical al municipi de Lloret de Mar
Any: 2008

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat La Lluna a L’Escala
Any: 2008

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’un bar-musical al municipi de Platja d’Aro
Any: 2008

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat Nummulit al municipi de Girona
Any: 2007

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’una sala de festes al municipi de Lloret de Mar
Any: 2007

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’una discoteca anomenada Zoom Club a Lloret de Mar
Any: 2007

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’un bar-musical anomenat Lola Cafè de Girona
Any: 2004

Estudi d’Impacte Acústic i control del soroll d’un bar-musical a Platja d’Aro
Any: 2004

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat Trànsit Nit al municipi d’Olot
Any: 2004

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una sala de festes amb espectacle anomenada Mas de Nit a Banyoles
Any: 2004

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un cafè-teatre a Girona
Any: 2004

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca al municipi de Girona
Any: 2004

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un cafè-concert al municipi de Girona
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical al municipi de Platja d’Aro
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un cafè-concert anomenat City Arms a Olot
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un cafè-concert anomenat Mas de Nit  al municipi de Girona
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical a Platja d’Aro
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical de Girona
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca al municipi de Platja d’Aro
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat Fractal a Girona
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical al municipi de Platja d’Aro
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca al municipi de Platja d’Aro
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un cafè-concert al municipi de Girona
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical al municipi de Platja d’Aro
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca a Girona
Any: 2003

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una activitat de bar-restaurant anomenada Excalibur de Girona
Any: 2002

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca anomenada Món Apart al municipi de Girona
Any: 2002

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’una discoteca anomenada Lux de Girona
Any: 2001

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat De Nit a Platja d’Aro
Any: 2001

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat Bora-Bora al municipi de Platja d’Aro
Any: 2001

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll d’un bar-musical anomenat Dual de Vilablareix
Any: 2001

Estudis d’impacte acústic d’activitats comercials, esportives, educatives i industrials

Projecte d’aïllament acústic de les sales de control de l’ampliació d’una planta industrial de fabricació de cafè de Girona
Any: 2017

Projecte de control dels nivells sonors deguts als sistemes de climatització i ventilació de la nau indústrial de l’empresa Tavil al municipi de Sant Joan de les Fonts
Any: 2017

Projecte de control de la vibració d’una màquina de l’ampliació d’una planta industrial de fabricació de cafè a Girona
Any: 2016

Proyecto de aislamiento acústico de un almacén mayorista de alimentación del Grupo Miquel Alimentació en el municipi de Zamora
Any: 2016

Estudi d’Impacte Acústic i projecte de control del soroll d’una activitat de gestió de residus anomenada Recuperacions Auladell al municipi de Sarrià de Ter
Any: 2016

MVR’S fans foundation design, a una planta de fabricació de cafè a Girona
Any: 2016

∗ Estudi d’Impacte Acústic de l’ampliació d’una planta industrial de fabricació de cafè a Girona
Any: 2016

Projecte de control del soroll d’una activitat industrial de fabricació de farines al municipi de Banyoles
Any: 2016

Estudi d’Impacte Acústic i projecte de control del soroll de la protectora d’animals i plantes de Figueres
Any: 2015

Projecte de control del soroll de les màquines de climatització i extracció d’un hotel al municipi de Sant Feliu de Guíxols
Any: 2015

Projecte de control del soroll i nivell de vibració d’una màquina de l’edifici Xeon d’una planta industrial de fabricació de cafè a Girona
Any: 2015

Projecte de control del soroll de la instal.lació d’un generador elèctric al municipi de Sant Pere Pescador
Any: 2014

Projecte de control del soroll d’una indústria de fabricació de pinsos al municipi de Cornellà de Terri
Any: 2014

Projecte d’aïllament acústic d’una sala de control a l’edifici Xeon d’una planta industrial de fabricació de cafè de Girona
Any: 2014

Projecte d’aïllament i condicionament acústic d’una activitat de gimnàs anomenada Àrea al municipi d’Olot
Any: 2014

Estudi bàsic d’aïllament acústic d’una escola de música anomenada Clau de Faula al municipi de Girona
Any: 2013

Estudi d’Impacte Acústic, projecte d’aïllament i control del soroll de diversa maquinària del Club Natació Banyoles
Any: 2013

Estudi d’impacte acústic de la subestació transformadora de l’illa Vilanova de Barcelona
Any: 2012

Estudi d’Impacte Acústic i Projecte de control del soroll per la implantació d’una escola de conducció per a motos tot-terreny a Vulpellac
Any: 2011

Estudi d’Impacte Acústic d’una indústria de fabricació de productes càlcics a la Garrotxa
Any: 2010

Projecte de control del soroll i vibracions dels equips de climatització i grup electrògen de l’Hotel Ibis-Etap de Girona
Any: 2009

Projecte d’aïllament i control del soroll i vibracions de la maquinària d’una indústria flequera a Platja d’Aro
Any: 2009

Estudi acústic amb proposta de mesures correctores d’una indústria càrnica a Sant Miquel de Fluvià
Any: 2008

Projecte d’aïllament i control del soroll dels equips de climatització i calderes d’un hotel a Olot
Any: 2008

Projecte d’impacte acústic d’una activitat industrial de fabricació d’etiquetes autoadhesives a Riudellots de la Selva
Any: 2007

Projecte d’aïllament acústic d’una estació transformadora, en servei de Bassols Energia, al municipi d’Olot
Any: 2007

Estudi d’impacte acústic d’una planta de fabricació d’asfalt i pedrera al Gironès
Any: 2005

Projecte de reducció dels nivells de soroll deguts a les torres de refrigeració dels equips de fred comercial i climatització d’un centre comercial de Cornellà de Llobregat
Any: 2005

Projecte de control del soroll d’una planta de gestora de residus, reciclatge de bateries elèctriques de plom, a Bonmatí
Any: 2005

Projecte de control del soroll de les sales de compressors i unitats condensadores d’una indústria de fred a Girona
Any: 2000

Control de soroll d’elements de maquinària i disseny de correccions

Mesuraments dels nivells de potència sonora emesos per màquines d’impressió i tall d’etiquetes, per a la seva exportació
Any: 2005

Mesuraments dels nivells de potència sonora emesos per grups electrògens portàtils, comprovació del compliment de la Directiva 2000/14/CE
Any: 2002

Projecte de desenvolupament i disseny de noves carcasses per a blowers, ventiladors per a banyeres d’hidromassatge, per a l’eliminació del soroll del fluxe de l’aire
Any: 2001