Acústica ambiental

Estudi d’al·legacions a l’impacte acústic de la variant de la N141e al seu pas per Montfullà
Any: 2014

Estudi de l’impacte acústic de l’ampliació de l’autopista AP-7 a diversos habitatges aïllats del municipi de Sils
Any: 2014

Estudi d’impacte acústic de la implantació d’un circuit de conducció de motos tot terreny
Any: 2014

Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de l’Armentera
Any: 2011

Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de Torroella de Montgrí i L’Estartit
Any: 2008.

Estudi de caracterització acústica dels nivells d’immissió generats per una planta industrial de Girona
Any: 2008

Estudi de caracterització acústica dels nivells d’immissió generats per una planta depuradora d’aigües residuals de Campdorà, Girona
Any: 2007

Estudi de l’impacte d’una indústria i del tràfic rodat a la zona de nova urbanització del Pla de Domeny de Girona, proposta de mesures correctores i mapes de soroll resultants
Arquitectes: Joan Solà i Clara Jimènez.
Any: 2004

Caracterització acústica dels nivells de soroll deguts al pas d’infraestructures i avaluació de l’impacte de les diverses propostes de desdoblament de la carretera Nacional II al municipi de Sant Julià de Ramis – Medinyà i mapes de soroll resultants
Any: 2004 a 2005

Estudi de l’impacte acústic del pas del tren d’alta velocitat pel municipi de Sant Julià de Ramis
Any: 2003