Restaurant König
(Vilablareix)

L’empresa gironina König va obrir el primer establiment el febrer de l’any 1973 . Des del moment ha anat ampliant la xarxa d’establiments i el 2015 compta amb set restaurants a Girona i un a la ciutat de Barcelona.

Sempre ha tingut en compte la qualitat acústica dels establiment i des de fa anys col·laborem en els projectes dels nous establiment realitzant-ne l’estudi d’impacte acústic, el projecte de control del soroll quan és pertinent i el condicionament acústic per evitar l’excés de reverberació típic de molts locals de restauració.

L’any 2007 s’intervé en el projecte del nou König de Vilablareix, presenta la singularitat de què està situat en un polígon industrial i el menjador té un volum molt gran. L’objectiu principal del projecte va ser la determinació de les solucions de condicionament acústic per obtenir un temps de reverberació molt baix (RTmid de 0,56 segons) i els resultats van ser altament satisfactoris. Les solucions aplicades tenen una aparença industrial a base de planxes metàl·liques perforades i sostres absorbents amb acabat negre mat. La definició de solucions va ser en col·laboració amb Cristina Massot de l’estudi Atres, arquitectura d’interiors.

Les fotografies són cortesia de König.