Burger King
(Calella)

Projecte d’aïllament i condicionament acústic i control del soroll de la maquinària del restaurant Burger King de Calella (Maresme), projecte realitzat i executat l’any 2014.

Es defineixen les solucions específiques d’aïllament acústic per donar compliment als aïllaments mínims exigibles per ordenança municipal d’aplicació i les solucions de condicionament acústic  per complir els requisits de temps de reverberació del document DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació.

S’apliquen solucions de control del soroll de la maquinària del local d’activitat (principalment equips de climatització i de fred industrial).